کشورهای حاشیه دریای خزر حضور نظامی کشورهای خارج از منطقه – سواحل خوب را ممنوع می کنند


این توافقنامه هر کشوری در منطقه را از اعطای قلمرو دریایی خود به کشور ثالث برای انجام عملیات نظامی علیه کشوری در حاشیه دریای خزر منع می کند.

یکی دیگر از بندهای کلیدی این توافقنامه ممنوعیت حضور نیروهای مسلح فرامنطقه ای در دریای خزر است.

در این توافقنامه همچنین تصریح شده است که باید تعادل تسلیحاتی با ثبات در میان کشورهای منطقه تضمین شود، توسعه نظامی آنها باید در سطح معقولی باقی بماند و منافع همه کشورهای دریای خزر بدون به خطر انداختن امنیت آنها در نظر گرفته شود.

کشورهای حاشیه دریای خزر نیز توافق کردند که تهران میزبان نشست بعدی این گروه باشد.

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در ترکمنستان شرکت کرد. سفر رئیس جمهور به عشق آباد با حضور هیاتی بلندپایه از جمله مقامات سیاسی و اقتصادی همراه بود.

جمهوری اسلامی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از جمله کشورهای حاشیه دریای خزر هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر