آلودگی هوا مدارس و ادارات را در تهران – ساحل خوب تعطیل کرد


فرمانداری تهران این تصمیم را پس از جلسه اضطراری برای حفاظت از شهروندان در برابر مه غلیظ هوا اعلام کرد.

عبدالمالکی، یکی از اعضای ارشد استانداری، گفت که این تصمیم برای همه سطوح آموزشی، از مهدکودک گرفته تا دانشگاه ها، اعمال می شود.

چندین استان ایران از آغاز سال جدید در ۹ اسفند به طور مداوم درگیر طوفان شن بوده اند.

مقامات، طوفان های گرد و غبار ویرانگر از عراق، عربستان سعودی و سوریه و همچنین فعالیت های سدسازی در ترکیه را عامل آلودگی می دانند که به سطوح خطرناکی رسیده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر