آیا احتمال پارگی یا خالی شدن پروتز سینه وجود دارد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | نقل قول:


در مطالعات انجام شده ، احتمال پارگی پروتز شور 3 تا 5 درصد در 3 سال اول و 7-10 درصد در 5 سال اول است ، که در صورت وقوع ، خطری برای بیمار و شخص ایجاد نمی کند. او همچنین متوجه می شود که. در این مورد ، نیاز به جایگزینی پروتز سینه وجود دارد. در مورد پروتزهای ژلی ، برای کنترل احتمال پارگی ، با توجه به این که پارگی پروتز ژل ممکن است بدون علامت باشد. پیگیری بعد از سه سال از بیمار و سپس مجدداً هر 2 تا 3 سال چک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید