آیت‌الله خامنه‌ای هزاران زنده‌نی


کجایند این دو محکوم به دادگاه، مردمی عالی، کودتا و رژیم با حکم زندان شادند. غلام محسن محسنی کجاست آخه رئیس قوه قضائیه چیه لیست دوتا محکوم من مشمول عفو یا تخفیف نظر شده.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و عفو سیاری از زیندانیان، مناسبت‌های شما فرق می‌کند، به شرطی که بخواهید، موافقت کنید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر