ادعاهای کارشناس پرنسس آن “بی سر و صدا پاسخ دهید” واقعا نگران کننده است


کج شدن سر و اخم هایش در حالی که به تابوت مادرش نگاه می کند غیر نمایشی به نظر می رسد اما تقریباً شگفت انگیز است، گویی به سختی می تواند آنچه را که می بیند باور کند.

به نظر می‌رسد که او همان نقش قدرت و شجاعت را بازی می‌کند که ملکه همیشه بازی می‌کرد، حتی زمانی که فیلیپ درگذشت.

این کارشناس پیشنهاد کرد: “اما برای این، می تواند یک موقعیت پرهزینه احساسی باشد.”

همچنین دیدن جسد ملکه فقید به قلعه ادینبورگ بسیار تکان دهنده بود.

بیشتر بخوانید: پرنسس آن و سوفی وسکس هنگام استقبال از تابوت ملکه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر