امبر هرد هق هق می کند در حالی که در دادگاه ادعا می کند جانی دپ به دلیل خندیدن به خالکوبی اش سیلی زد


در اوایل محاکمه، دکتر داون هیوز، روانشناس بالینی و پزشکی قانونی و متخصص خشونت بین فردی، سوء استفاده و استرس آسیب زا، در جایگاه حاضر شد و ادعا کرد که بازیگر کاپیتان جک اسپارو امبر را با لگد، مشت و خفه زده و مظنون به کشتن است. او

او افزود که معتقد است زندگی امبر به دلیل خطر خشونت خانگی در ازدواج آنها در خطر است.

دکتر هیوز شهادت داد که امبر به او گفت که جانی او را روی تخت انداخته، به زور سعی کرده با او رابطه جنسی داشته باشد و کشتن او را ممنوع کرده است.

جانی قبلاً این اتهامات را در دعوای افترا علیه روزنامه‌های گروه خبری به دلیل نامیدن او “همسر کتک‌زن” در روزنامه “سان” رد کرده بود، پرونده‌ای که او باخت. محاکمه ادامه دارد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر