اوکراین در حال ساخت دیوار مرزی با بلاروس است



به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، کریلو تیموشنکو، مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت: دیواری به طول ۳ کیلومتر و مجهز به سیم خاردار در منطقه ولین در مرز بلاروس در حال ساخت است.

تیموشنکو افزود: ساخت دیوار مرزی هنوز به پایان نرسیده و جزئیات بیشتری از این دیوار فاش نخواهد شد.

مشاور رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که کارهای دیگری در مناطق ریونه و ژیتومیر که هم مرز با بلاروس هستند در حال انجام است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ساخت دیوار مرزی در حالی انجام می شود که وزیر دفاع اوکراین پنجشنبه گذشته به رویترز گفت که تهدید بلاروس هنوز وجود دارد، اما نیروهای آنجا نگرش منفی دارند.

مرز اوکراین با بلاروس بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر