ایران از آمریکا خواست به تمامیت ارضی چین احترام بگذارد


الکنانی گفت: ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو را از هرگونه رفتاری که به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر کشورها لطمه می زند منع می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به احترام ایران به تمامیت ارضی دیگر کشورها، حمایت از «سیاست چین واحد» را سیاست خارجی مسلم ایران دانست.

وی افزود: رفتار استرس زا اخیر مقامات آمریکایی در مداخله در امور داخلی جمهوری خلق چین و نقض تمامیت ارضی این کشور نمونه ای از مداخله واشنگتن در مناطق مختلف جهان است که چنین نشد. هیچ نتیجه ای. اما بی ثباتی فزاینده و دامن زدن به اختلافات.

الکنانی ادامه داد: یکجانبه گرایی و نقض قوانین و تعهدات بین المللی به یک رویه عادی در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه خروج آمریکا از توافق‌های چندجانبه از جمله برنامه جامع اقدام مشترک و اعمال تحریم‌های غیرانسانی و غیرقانونی علیه ملت ایران گواه روشنی بر عدم پایبندی این کشور به تعهدات خود است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر