ایران بزرگترین خط تولید پنل های خورشیدی – ساحل خوب را راه اندازی کرد


در بیست و نهمین روز پرده به عنوان مدیر من در مانا انرژی پاک خمین رونمایی شد.
سفری به استان از زمان تصدی این سمت در سال گذشته.

خط تولید پنل خورشیدی دارای ظرفیت ۵۰۰ مگاوات برق است. این خط پس از اتمام فاز تکمیلی می تواند پنل هایی با قابلیت تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق تولید کند.

ایران قصد دارد تا سال ۱۴۰۴ تولید پنل های خورشیدی را به طور کامل بومی سازی کند.

شرکت خصوصی مانا انرژی پاک بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران (مزرعه خورشیدی) را در شهرستان محلات در استان مرکزی با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ مگاوات برق تولید می کند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر