ایران ظرف یک ماه آینده تولید گاز در میدان سلمان را از سر می گیردامیر سالاری روز چهارشنبه گفت: تعمیر خط لوله آسیب دیده در عمق ۶۰ متری از سطح دریا توسط پیمانکار داخلی در حال انجام است.

وی افزود: ایران همچنین در حال برنامه ریزی برای جایگزینی خط لوله ای است که گاز را از میدان دریایی به جزیره سیری پمپ می کند، زیرا این خط لوله چندین بار تعمیر شده است.

۹۳۴۱ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت