ایران کاردار سوئد را به دلیل هتک حرمت به مقدسات قرآن احضار کرد.طی چند روز گذشته و با آتش زدن قرآن کریم توسط رهبر یک گروه افراطی، مجموعه ای از حوادث ضداسلامی در سوئد رخ داد.

کاردار سوئد در غیاب سفیر این کشور در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد.

مدیر دفتر سوم اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران اعتراض شدید ایران به این اقدام شنیع را که به گفته وی به بهانه آزادی بیان و با حمایت پلیس سوئد صورت گرفت، ابراز کرد.

این مقام خواستار اقدام فوری و قوی دولت سوئد برای اطمینان از عدم تکرار چنین اقداماتی شد.

دیپلمات سوئدی متعهد شد که اعتراض ایران را به اطلاع دولت محترم خود برساند.

۹۳۴۱ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت