ایران


Main In Sakhnan Ra Rose Doshanbeh Dur Dharan Dedar به اشتراک گذاشته شده توسط شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، بیانیه دوحه کرد.

مثل عکس آمریکاست، دین داهد را تحریم کردید و جمهوری اسلامی بودن آن حرام بود.

منبع اصلی موضوع مسائل دیگر عبارت «جنگ یمن»، وضعیت افغانستان و پیوند «هاماچینین» با قطر با همراهی کردها است.

فرق تشکیل دولت کجاست، فراگیر در افغانستان، این چه گفته می شود، نام خواست تا کجاست، دستور تو کجاست.

سر حضار همچانین با بیان آنکه بهران یمن راه حال نظامی ندارد گیف: تنها راه حل بحران گیف و گو میان گروه های یمن است.

رئیس حضار ایران دکتر دیدار با امیر قطر گفت: طرح دوبل پیوند تهران و دوحه، چه امکاناتی برای گرفتن بری گسترچ همکاری وجود دارد، وقت آن است، این است سود کنند.»

اصلی خاطرانشان کرد: ایران آمادقی کمال برای کمک به قطر بری برگیزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۲ رادار. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نیز با نوب خود، خد، کخ، خوشلم، که، ایران و قطر، جریان سفر، سر مخاطب اصلی، با شیخ خلیج فارس، سرشماری بنا به نام. کرندند.

وی اوزود کیوه و رئیس مخاطبان مسائل درباره منطقه من و بین آخوند آرزو و پایداری منطقه گفتگو کرندند.

شیخ تمیم همچانین سوژه دگری راکه وی و رئیس جمهور دربارا آن سحاب کارندند گفتگوهای وین بری منع آن را بر او برداشته و بر همدردی ایران درود فرستاد.

ما افزود: ایالت قطر، خاطرات دنبل، مای کند، و عمیدوار، اجماع، نتیجه چه نتیجه ای است که رضایت دغدغه او، حزب، رأ، از آوردن یک نوع، و حق دارد در آن شریک شود و حق بهره مندی از آن را دارد.

شیخ تمیم گفت: مسئله فلسطین چیست که اصل آن منطقه آست گفتوغو در کردیم است و باید جلوی تجاوزات اسرائیل را گرفت با نابودی فلسطین و یافتین راهالی به نظر حق. سرنوشت دو فلسطینی را برای تایید کردیم منصوب کند.

امیر قطر همچانین به عنوان رئیس حضار در حضور رهبر فینال جام جهانی، دار قطر، دعوت کردها و خاطرانشان، کوچک مردم ایران، مردم ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر