ایرنا انگلیسی – زیبایی بهار در اشنویه در شمال غرب ایرانبا فرارسیدن فصل بهار، طبیعت با سرسبزی و شکوفایی کامل درختان در استان اشنویه، استان آذربایجان غربی ایران، دوباره زنده می‌شود و زیبایی خود را به رخ می‌کشد. ۶ آوریل ۲۰۲۲. ایرنا / سارا معروفی

۳۲۶۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت