ایرنا انگلیسی – مراسم افتتاحیه گرافیتی شهید فخری زاده در تهرانامروز شنبه با حضور حامد فخری زاده فرزند شهید و جمعی از مدیران شهری در میدان شهدای ارتش تهران از دست نوشته های دانشمند هسته ای ایران شهید محسن فخری زاده رونمایی شد. تهران، ایران. ۹ آوریل ۲۰۲۲. ایرنا / احمد معینگام