ایمنی کرونای ترکیبی (ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن)


مصونیت ویروس SARS-CoV-2 یک مسئله حیاتی برای جامعه جهانی است. بنابراین ، تعیین کیفیت و ایمنی آن یک موضوع کلیدی است. اما سیستم ایمنی سازگار پیچیده است ، این عوامل ممکن است از ایمنی طبیعی (به دلیل عفونت) تا ایمنی اعمال شده توسط واکسن متفاوت باشد. بعد از واکسیناسیون در افراد دارای ایمنی طبیعی چه مصونیتی ایجاد می شود؟ ما در مجله پزشکی اپل در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد.

ساختار سیستم ایمنی بدن

مصونیت ترکیبی به ویژه به دلیل یافته های قوی که افراد مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 قبلی در برابر واکسن های کووید -19 ایجاد می کنند بسیار جالب است. حافظه ایمنی یک منبع ایمنی محافظتی است. ایمنی و مصونیت طبیعی واکسن دو راه متفاوت برای محافظت در برابر ویروس SARS-CoV-2 است. سیستم ایمنی سازگار از سه جزء اصلی تشکیل شده است.

  • سلولهای B (منبع آنتی بادی ها)
  • سلولهای CD4 + T
  • سلولهای T + CD8

برای ایمنی طبیعی ، حافظه ایمونولوژیکی ویروس SARS-CoV-2 بیش از 8 ماه برای سلولهای T CD4 + ، سلولهای T CD8 + ، سلولهای حافظه B و آنتی بادیها با کاهش نسبتاً کمی مشاهده می شود که تا حدی تثبیت می شود. یک سال ..

ایمنی طبیعی در برابر انواع حفره ها

سطوح ایمنی می تواند متفاوت باشد ، و مطالعات بزرگ نشان داده است که ایمنی طبیعی در برابر عفونت با سندرم کووید -19 از 93 تا 100 درصد در 7-8 ماه متغیر است ، از جمله مواردی که برای SARS نگران است. -CoV-2 به اندازه آلفا رایج است. ایمنی طبیعی در برابر سویه های ویروسی با تغییراتی که تشخیص آنتی بادی ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد [برای مثال، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، یوتا (B.1.526) و دلتا (B.1.617)] کمتر آشکار است: شواهدی از عفونت های مکرر با چنین گونه هایی وجود دارد. فعالیت خنثی سازی آنتی بادی در برابر اکثر VOC ها کاهش می یابد. این واقعیت که اکثر VOC ها دارای جهش هایی هستند که باعث می شود آنتی بادی تا حدی آزاد شود ، شواهدی از فشار انتخابی برای جلوگیری از ایمنی طبیعی است.

اثربخشی واکسن در مورد جهش های مختلف در ویروس

ارتباط بیولوژیکی بین کاهش ظرفیت خنثی سازی آنتی بادی در برابر سویه های ویروس از آزمایشات بالینی و مطالعات مشاهده ای واکسن مشهود است. در موارد علامتی آسم ، نوع بتا از 75 to به 11 decreased کاهش یافت. در مقابل ، اثر واکسن Pfizer-bionatec در موارد علائم نوع بتا از 95 to به 75 decreased کاهش یافته است ، در حالی که حفاظت در برابر بیماری های جدی در 97 remained باقی مانده است. شواهد مجدد نشان می دهد که هر دو واکسن بیشترین تأثیر خود را در برابر گونه های دلتا حفظ کرده اند.

امنیت ویژه

وقتی افراد از قبل آلوده می شوند چه اتفاقی می افتد؟ مشاهدات متعدد از چندین مطالعه نشان می دهد که افزایش شدید ایمنی هیبرید قوی ناشی از ترکیبی از ایمنی طبیعی و ایمنی ناشی از واکسن است. هنگامی که ایمنی طبیعی در برابر ویروس SARS-CoV-2 با ایمنی ناشی از واکسن ترکیب شود ، پاسخ ایمنی بیش از حد انتظار رخ می دهد. [مترجم : اگر به یاد داشته باشیم پژوهش اسرائیل در این مورد نشان داد که این ترکیب ایمنی آنچنان قوی است که هیچ واکسنی همتای آن وجود ندارد.] به نظر می رسد هر دو جزء ، سلول B و سلول T در ایمنی هیبرید وجود دارند.

امنیت ترکیبی

یک سوال مهم در مورد ایمنی ناشی از آنتی بادی در برابر گونه های مزاحم. آیا تشخیص سلولهای B برای پروتئین های جهش یافته از گونه های ویروسی واقعا دشوار است؟ پاسخ منفی است.

مطالعات در مورد عفونت طبیعی نوع بتا نشان داده است که خنثی سازی پاسخ آنتی بادی به این نوع از اجداد قوی است. علاوه بر این ، آنتی بادی های ضد خنثی کننده بتا در افراد آلوده به بتا پس از واکسیناسیون تقریباً 100 برابر بیشتر از عفونت و 25 برابر بیشتر از آنتی بادی های پس از واکسیناسیون بود ، اگرچه نه واکسن و نه عفونت طبیعی بتا نبوده است. به گوش ها شامل نمی شود: این درجه رو به رشد خنثی سازی ابتدا توسط Stamatatos و دیگران گزارش شد. سپس چندین مطالعه تأیید شد. به طور کلی ، قدرت و میزان پاسخ آنتی بادی پس از واکسیناسیون افرادی که قبلاً با SARS-CoV-2 آلوده بودند غیر قابل پیش بینی بود. * چرا این خنثی سازی اتفاق می افتد؟

تاثیر سلولها بر ایمنی بدن

سلولهای حافظه B علت اصلی هستند. آنها دو عملکرد اصلی دارند. یکی تولید آنتی بادی های یکسان در صورت آلوده شدن مجدد به یک ویروس ، و دیگری کدگذاری کتابخانه جهش های آنتی بادی ، که مخزنی از سویه های ایمونولوژیکی است. به نظر می رسد سلول های B موجود در این حافظه که در پاسخ به عفونت زمینه ای شکل گرفته اند ، پیش ساز سیستم ایمنی بدن هستند که در آینده ممکن است گونه های ویروسی ظاهر شوند.

این استراتژی درخشان تکاملی مصونیت از SARS-CoV-2 به وضوح نشان داده شده است. بخش قابل توجهی از سلولهای حافظه B آنتی بادی هایی را که قادر به اتصال یا خنثی کردن گونه های مزاحم هستند رمزگذاری می کنند. و با گذشت زمان ، کیفیت این سلول های حافظه B افزایش می یابد.

بنابراین ، افزایش آنتی بادی های ویروس خنثی کننده ویروس SARS-CoV-2 قبل از واکسیناسیون ، بازخوانی سلول های مختلف B با کیفیت بالا را نشان می دهد که پس از عفونت اصلی ایجاد شده اند.

امنیت ترکیبی

عملکرد سلولهای ایمنی B و T

سلولهای T برای تولید سلولهای مختلف حافظه B در پاسخ به عفونت مورد نیاز است. تکامل سلولهای B در پاسخ به عفونت یا واکسیناسیون با ساختارهای ریزآناتومی ایمونولوژیکی موسوم به مراکز پیش از تولد وابسته به سلول T که توسط سلولهای کمکی فولیکولار CD4 + T (TFH) آموزش دیده اند ، افزایش می یابد. بنابراین ، سلول های T و سلول های B با هم کار می کنند و آنتی بادی های گسترده ای را علیه سویه های ویروس تشکیل می دهند. علاوه بر این ، به نظر می رسد سلول های T در مرحله فراخوانی دخیل هستند.

سلولهای حافظه B به طور فعال آنتی بادی تولید نمی کنند ، آنها سلولهای منقرض شده ای هستند که تنها در صورت عفونت مجدد یا بعد از واکسیناسیون ، آنتی بادی ها را سنتز می کنند. سلول های حافظه B در مقایسه با عفونت طبیعی یا واکسن به تنهایی ایمنی هیبرید را 5 تا 10 برابر افزایش می دهند.

سلولهای CD4 + T و ویروس اختصاصی سلولهای TFH احتمالاً محرک اصلی جمع آوری و تکثیر این سلولهای B SARS-CoV-2 هستند و تیترهای آنتی بادی قابل توجهی مشاهده شده است. آنتی بادی ها به وضوح در محافظت در برابر عفونت مضاعف SARS-CoV-2 نقش دارند ، اما شواهد به نقش سلول های T اشاره می کند.

پاسخ سلول های T به SARS-CoV-2 در عفونت های طبیعی بسیار رایج است ، بیشتر اپی توپ های سلول T به گونه های در معرض خطر تبدیل نمی شوند ، که نشان می دهد احتمال ورود سلول های T به سیستم ایمنی وجود دارد. اکثر واکسن های کووید -19 مورد استفاده حاوی یک آنتی ژن ، سنبله هستند ، در حالی که SARS-CoV-2 حاوی 25 پروتئین ویروسی مختلف است. بنابراین ، اپی توپ فعلی پاسخ سلول های CD4 + T و CD8 + T در واکسن های فعلی Covid-19 نسبت به عفونت های معمولی محدودتر است ، در حالی که ایمنی ترکیبی شامل افزایش و سلول های T آنتی بادی است.

تاثیر واکسن بر ایمنی ترکیبی

جالبه،

  • واکسن های Pfizer-Bionetek و Moderna mRNA می توانند پاسخ سلول های CD4 + T را در افراد پیش آلوده با یک دوز واکسن به میزان قابل توجهی افزایش دهند. تفاوت در پاسخ سلول های T پس از دو دوز واکسن در این افراد بسیار متغیر است. آیا روشهای ایمن سازی طبیعی / واکسن راهی تکرارپذیر برای افزایش ایمنی خواهد بود؟
  • واکسن Shingrix در جلوگیری از بیماری زونا در افرادی که قبلاً با ویروس واریسلا زوستر آلوده شده اند بسیار م effectiveثر است (بازدهی 97). این واکنش بسیار بیشتر از عفونت طبیعی پاسخ می دهد.

اخرین حرف

این مبنا همچنین در مورد ترکیب پلت فرم واکسن صدق می کند. مدتهاست مشاهده شده است که ترکیب دو نوع مختلف واکسن در دو دوز می تواند پاسخهای ایمنی بسیار قوی تری نسبت به یک پلت فرم واحد ایجاد کند. این می تواند ناشی از ترکیبی از واکسن های کووید -19 ، مانند واکسن های ناقل mRNA و آدنوویروس باشد. یافته های اخیر در زمینه ایمونولوژی SARS-CoV-2 معجزه هایی هستند که می توانند برای ایجاد ایمنی بهتر در برابر Covid-19 و سایر بیماری ها مورد استفاده قرار گیرند.

تیم تحقیقاتی کرونا

احسان پاکروان

محسن نیم

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید