«باده آچه لگته های ۲» با عکسی از مای کشد پیوندی بین داماد و مادرشهر را زیبا دارد. – سخن، گفتار


Bade Achhe Lagte Hain 2 Bade Achhe Lagte Hain 2
Kanupriya Pandit کارگردان Bade Achhe Lagte Hain 2

Canopriya Pandit Baziger «Bade Achhe Lagte Hain 2» Mei Guid ke کجاست پیوند زیبای را بین یک داماد و مادرشوهرش نشان می داد.

دار نمایش، رام (ناکول مهتا) یک داماد آیداه آل استکه پا مادرشوهرش مرا (کانوپریا پاندیت) منند مادر خود رفتار می مهربان و او را بی نیهیات دوست درد و به آو احترام می گردت.

Kanupriya اشتراک Meghardt دارد: «Bade Achhe Lagte Hain 2» Serial Drama Tv Maamouli Shamma Nest. کجا به رمان دوستدشتنی و مفید درد زیرا برخلف درامهای معمولی ساس باهو، کجا پیوند داماد و مادرشهر را برجسته میکند.

Rasch Ra Bakhwahid، Narrated Moments of the Namish Bein Man page و Ram Neez، منبع رابطه خانوادا یا Bray Tamasha Hestend. نجفت نامند که دار خارج از صفحه نیز، مین و ناکول معادله خوبی را با مشارکت مای قازاریم که توافق با فاز طبیعی روی ترجمه صفحه می شد.

این برنامه آهنگ سرگرامی سونی پخش می شد.

خواندانی: شهناز گیل با نام “S * xy” با واسطه شما طرفدار در طول جلسه AMA، “Tere Tweet Ki Aisi Ki Taisi”

نظر دینبال کنید چیست: فیس بوک | اینستاگرام | توییتر | یوتیوبرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر