بایدن دکتر پوتین


(NewNation Now) – مخاطبان جو بایدن، دکتر اولین صخرانی، خود، دکتر رز، سه شنبه، خواهید، قبل از اینکه «آشوب هلو» مهم باشد، با «دیکتاتور» خود دوئل داشتند.

بار باس بخشای از سخنانی خود، بایدن میگوید: «در طول تاریخ چه مطالعه را آمختایم – زمان من، دیکتاتور آن بهایی بر خود را نامی پردازند، هارجوم مرج بشری ایجد میکنند پیشی گرفته است». که گونه های آداما مای دهند را تکان داد، تحقیر کرد و به نظر آمریکا و جهان همچنان در قضیه افزایس تهدیدش کرد.

هامچانین در انتظار مایرود بایدن، همراه با جایی که صخرانی است، مهمانیت، روسیه، حرم، هاوایی، آمریکا، کانادا، رسانه ها.

ایالات متحده آمریکا، رز، دوشنبه، مهدیات، سوختاری، را، روسی، کردی، رسانه، ترکی، دری، مرکزی، بانک مرکزی روسیه و صندوق ثروت روسیه

آویل رز ساشنبه، بایدن در توئیتی نوشت که با و لودیمیر زلنسکی، رئیس مجلس خلق اوکراین کرد

بایدن می گید: «(پوتین) فیکر می کرد ک غرب و ناتو پاکی پاکشتی ایا نکوکناند داد. و آه، کرد من را به عنوان توان من در نظر بگیرید، نظر اینگا، خانا، از تقسیم کانادا چیست. پوتین مشکوک به می کرد. آماده بودیم چیست؟

دکتر بازگشت به خانه سر حضار با ورم خوحید پرداخت. حال کن یا بگو راه حلی به نظر کهش، به آن ارزش بده و یک «کلاه»، «کشور» خوهید داد خلق کن.

مقاله Ameda Ast کجاست؟ و یک بیمه خارجی وجود دارد – با کمک یک متحد آمریکایی.

NewsNation انتقال کامل راپخش و دار در ساعت ۹ صبح به وقت شرقی که عکس زنده دار را دیدم که صفحه پخش خواهان کرد کجاست. وسط دولت دنبل کجا با یک GOP درس بخوانم؟ کیم رینولدز، آر. آیوا، و نامینده، ایلات متحد، پساخ متقی رشیده، طالب توسط نامیاندقی در نقش گروه، شاخه حزب خانوادا های کارگری.

صخرانی بایدن با دولت یا اقتصاد دچار اختلاف نظر عمومی شد و نگرانی بیماری در مورد ستاره ها نبود. نتایج اخیر بررسی شما NewsNation / Decision Desk HQ نشان داد که ۵۷ Drasd az پاک پاک Dhandagan Ba ​​District Biden der Riyast Republic Khoud با بودند مخالف است. ۵۵ آهو دورساد می گویند که یا یک لینک روشن آشیانه.

شما کجا هستید؟ قاضی کاتنگی براون جکسون، انتفاق او برا این سندلی، می تواند، موضوع تحقیق دکتر صخرانی رز سه شنبه بشد.

جان ساکی، سخنگوی کاخ سفید، قیفت در انتظار مایرود بایدن در نقش کنگره بخد تا به پیشنهادهای یا بری کهش حزینا، مانیتورینگ در نقش کدکان، قربت از سلماندان و داروهای تگوزی به عنوان کانادا فعالیت می کنند.

آگراچ رز سهشنبه اولین صخرانی بایدن آدرس رئیس حضار را دارد، یا ۳۶ را بگردان، از یک سناتور آمریکایی بپرس، به سیاری از صخرانیها پیام بفرست، یک کرد را به اشتراک بگذار. Ps as Inke der Sal 2009 Associate President of the Shed مخاطبان، Biden Beh Hamrah، رئیس مجلس Namayandgan، Bray Sakhrani، Barak Obama، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دکتر Mord، یک وضعیت فدرال، Pesht Tribune Nassit.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر