برنامه کامل Royal York Mizban Namish


رویال یورک پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ مارس، مزبان، تئاتر Utopia تولید.

کجاست تولد وساطت Mojisola Elufowoju, ke dr sal 2011, rashta tatar and kargardani as york, saint jan, خالی مجموعه, sakhtah, kargardani, khawad shadd.

یا گفت: «تقریباً به سمت شادم می‌روم، زمان من، نوبت خاصی برای انجمن دادم، خدام را پیدا کردم. می دانستوم، می خواهم، چا کار کونم. شما فقط صندلی گرفت و امتحان داد و فقط امتحان داد و فقط تست داد و از قبل انجام داد.

شما اهل کجا هستید؟

کجاست نسل طبل، موسیقی را با، شعر و منابع و همچنین نصب من کند تا داستانی، دهدا را نریشن کند.

مژیسولا الوفووجو اظهار داشت: «هیجانزده هاستیم که در آخرت، میوانیم ولادت را در اینگا چه یا از گیف در تور آگرا کانیم است. در زمان اولین آگری آن در سال ۲۰۲۰ دیدگاه او چیست، دارم نسل یک رع به نظر خود خطاب به دکتر ساراسیر کاشور نظریات ایشان را دارد.

Balit der Inga، وب سایت سلطنتی تاتار یورک، واقع در شهر.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر