بریتانیایی مجروح دستگیر شده در اوکراین در تلویزیون دولتی روسیه رژه رفت – وبیشو تک


تصاویری از یک مرد مجروح بریتانیایی که در اوکراین دستگیر شده است از تلویزیون دولتی روسیه پخش شده است.

این کلیپ که توسط وزارت دفاع مسکو منتشر شد، مرد را با دست چپ باندپیچی شده، بانداژ موقت دور سر و خون روی بازوی راست نشان می‌داد.

مرد در حالی که ظاهراً مورد بازجویی قرار گرفته بود، گفت: “من رتبه ای ندارم… فقط می دانم که لژیون خارجی گفت می توانم کمک کنم.”

او که با لهجه بریتانیایی صحبت می کرد، گفت که نامش اندرو هیل است، او اهل پلیموث است و چهار فرزند و یک شریک زندگی دارد.

او گفت که به میل خود برای کمک به اوکراین سفر کرده است.

ادامه مطلب دنبال می شود

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر