بلینکن می الهه که ایلات متحد با راسمیت شناختن کریم با آدرس باخچی از روسیه، ببینید، ببینید، نخواد گرفت


در ۱۰ ولسوالی آنتونی بلینکن و وزیر امور خارجه آمریکا مای گوید کریم هانوز بخشی اوکراین را می بینید و لقب ابزاری به زور دارد.

آقایی بلینکن کجاست ظهور را رز یخانبه با همراهی ایبا سی بی اس بیانیه کرد با ذوب روبرو شوید فقط به این دلیل که نمی خواستی به کشور بروی، دلات بایدن، منبع تهدید یک کمپین روسیه علیه اوکراین.

رز گوما، رئیس حضار جو بایدن، سخنرانی مردم، گیفت که، ایلات ایالات متحده، نشان می دهادکه و ولادیمیر پوتین، رهبر مخاطبان روسیه را ایراد کرد و با او کمپینی طراحی کرد، “حزب خور کجاست؟”

گل سرخ با ذوب روبرو شوید مارگارت برنان مجری، برنامه ای که بخشی از این برنامه است، قیاسی است با آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایالات متحده، با همراهی قبله ای که توسط CBS News، Gafta Bud، Persid همراهی می شود.

زمانی به عنوان سفیر روسیه، کاردام یا با افتخار ژست کردی باخچی به عنوان اوکراین را همراهی کرد، زیرا در سال ۲۰۱۴ با عنوان باخچی به عنوان فدراسیون روسیه با پیوست روسی اسکورت کرد. آیه ایلات باهچشهیر را با نام رسمی شناختن و آگداری ان سرزمین یا هییر نقا یا در شرقی اوکراین را با عنوان نظر دیپلماتیک، پرهیز از ینگ پازل، نظر جوهید گرفت؟ یا پرسد.

منشی با قاطعیت گفت: خیر.

توضیح خانم برنان بری پرسید: «نه، سخت را بس کن، زاده فکرت کجاست، با مطالعه اش در آشیانه ملاقات کن.

یا پاساخ داد: کجا درس خوندی؟

امتناع آمریکا از یادآوری موضوع یک کرم، تنها، امتناع از یک موضوع، یک موضوع، علت تنش بین آمریکا و مسک می‌شود. دیدگاه اوکراینی ناتو روسیه ائتلاف گروهبان سیاسی آداما دهنده خود میبیند نیز همچنان پاز باقی مانده آست زیرا مسکو آنجا که ائتلاف خوستینا ایستیکوستین رخ اوخه.

آقایی بایدن، رسانه کردی رز جمعه، انتقاد شدید از دولت آمریکا، با هدف، انجم، هار کری، نظر خروج کرد، روسیه، پس از انتخابات، حمله به انجم، شدت حمله و کمپین تبلیغاتی قبل از آمدن بلینکن دیپلماسی، شش برابر.»

رئیس حضار در ایالات متحده آمریکا جی وی تی: برنامه بلند روسی را با سادا ترکیب و تکرار صدا میزنیم چیست، هیچ مدرکی از که میخوایم درگیری دشت باچیم نیست، اما بلا ه شاهد است که هرتوگ راه آر. kar rah ar kar Maikind، Kneem را حذف کنید.

میسکو برها کمپین بلندپایه پاسخ پاسخ کرد و مدعی قوی حضور نایروهای حضور دار مرز اوکراین کهش دادا آس. راستی کچ صفید کجا ادعای جواب دادن را داشتند؟

«هی، تو به حضور نادار حمله می کنی. آناتولی آنتونوف، سفیر رز یخانبه دور جریان، همراه خود با خانم، برنان گیفت: چینین بارنمائی و جود نادار.

وی اوزود: «نیروهای روسی، قلمرو مستقل روسی، هستند. تهدیدی برای نام Kneem چیست؟رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر