بوریس جانسون


بوریس جانسون پیشنهاد «زندگی با قوید» خود در عوام، بردری برداری، کاردا است، و بیشنهاد کاردا آسته، تکلیف محدود، کووید عالی، زبان کانادا.

ما در رسانه هستیم، آنکه کاشور، آماده، با “مسئولیت شخصی” به مرزهای کشور من نقل مکان کرد، در نتیجه به شما این فرصت را دادم که تعداد فرزندانی را که با آنها به دنیا آمدم افزایش دهید.

Nakhstuzzir Migweed “Hamgiri Tammam Nshedah Ast” اما چه “اوگ” موج یا میکرون را پشت سر غضطهیم.

شوخی های کلاید در مورد بوریس جانسون

دکتر اینگا جوک های کلاید بری خطاب وزیر نوشته ملت آمد است.

  • تکلیف قانونی به نظر افراد به نظر مردم انگلیس به نظر قارونتینا در جهت هنگام مبتلا به ویروسی که به نام پنج شنبه ۲۴ فوره پایان می یباد است.
  • بوریس جانسون ب انتصاب «چهار اسل» به عقیده پایان دادن با تعیین محدودیت هایش در صف در انگلیس به نمایندگان شورای GFT: «اول چه کمالی محدودیت من، امور داخلی من، بقیه. امور من؟
  • پایان دادن به پردختایی حامیاتی در قارونتینا
  • ارتباط منظمی با پایان و دگر آز برقرار می شود و با خطاب به نازدیک کامل، اکسینه شدا و اعضای زیر ۱۸ سال بری آزمایش روزنه در طول دوره هفت رز نخواحید.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر