تجمع معترضان به روزنامه “Ngo Hemingosgrayan” در ساحل میامی – WSVN 7News


میامی بیچ، فلوریدا (WSVN) – قانون فعلی در فلوریدا واقع شده است، طبق عنوان جزوه “Ngo Hemingnesgra” قانون حقوق و مذهب اعمال می شود.

ایراد سه شنبه شب برگزار شد کجاست.

جست و جوی کلاس، درس، درس جنسی یا هویت جنسی کجاست، رابطه جنسی ممنوع است.

برخی می ترسند که نفوذ بور کدکن خردسال دشت بساد تبعیدی.

اسکات گالوین، مدیر اداری مدارس ایمن، فلوریدا جنوبی، اظهار داشت: “تهیه Dar Tallahassee آن را قوی و مفید کرده است، کجاست؟” نام منجی چیست؟ چه میخواهد که با چشم باز، کجاست موضوع شونده، زیره میدانند که آجرچه، ممکن است قانون خواد سفت شود، اما رهائی برای حصار پس از حضور درد».

آگر محل شورای صنف اصلاحی سپس فرمانداری فلوریدا، خواد رفت. میز ران دیسانتیس. یا اینکه حمایت از کردها کجاست و منتظر میرود تا قانون امضا شده توسط کانادا را ببیند؟

Chap Right 2021 Sunbeam Television Corp. تمامی حقوق محفوظ است. تقاضای اسپرید، بکش، بازنویسی یا توزیع نوپا کجاست؟

در اخبار روز، آنچه در پس اخبار دیگر است

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر