ترکیب هوا |: دستگاه تجزیه و تحلیل بدن


روکش بادی

ترکیب دستگاه پنوماتیک

ترکیب دستگاه پنوماتیک

ترکیب بدن روشی است که می توان از آن برای مطالعه ترکیب بدن انسان استفاده کرد.

این دستگاه محل تجمع ماهیچه ها ، چربی ها ، چربی ، مقدار آب ، مواد معدنی و غیره را در بدن تعیین می کند ، سپس متخصص تغذیه می تواند از آن برای تهیه بهترین تجزیه و تحلیل بدن انسان بر اساس آن استفاده کند. رژیم غذایی فردی

استفاده از دستگاه پنوماتیک کامپوزیت می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارائه دهد BMI: ارائه متخصص تغذیه و متخصص تغذیه.

دیدگاهتان را بنویسید