تهران تسلیم خواسته های بیش از حد آمریکا نخواهد شد


امیر عبداللهیان در توئیتی نوشت: اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند، توافق نزدیک است. این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: «اگر در مذاکرات وین وقفه ایجاد شد، به دلیل درخواست‌های بیش از حد طرف آمریکایی است».

امیر عبداللهیان بار دیگر تاکید کرد که وزارت امور خارجه ایران در راستای منافع ملت ایران و خطوط قرمز ملت قاطعانه و منطقی عمل خواهد کرد.

ایالات متحده و متحدان اروپایی اش به دنبال این بودند که روسیه را به دلیل تاخیر در مذاکرات مقصر بدانند.

آنها مدعی هستند که مسکو با مشروط کردن موافقت خود بر این توافق، توافق را به حالت تعلیق درآورده است که اطمینان حاصل شود که تحریم‌های مرتبط با اوکراین در صورت دستیابی به وین، بر روابط اقتصادی ایران و روسیه تأثیری نخواهد گذاشت. ایران و روسیه هر دو این اتهامات را رد کردند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر