حالا در مورد شیفتگی آمریکا به خانواده سلطنتی چطور؟ – کراکر تکس


او گفت: «این باعث شد مردم دیگر به این موسسه فکر نکنند، شاید بیشتر از آنچه ما می‌خواستیم. برای من، متوجه شدم که می‌توانیم نه تنها درباره کارهایی که خانواده سلطنتی در گذشته انجام می‌دادند، بلکه درباره کارهایی که اکنون و در آینده انجام می‌دهند نیز به طور انتقادی فکر کنیم.»

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر