حکم اندرو نورث، معاون پیشین ستاد ارتش افغانستان مای گید که طالبان نه غربی از


امرالله صالح، دستیار سابق رئیس جمهور افغانستان، مدعی شادکا، طالبان ۹ غرب، توسط اندرو نورث، گزارشگر سابق خبری بی بی سی، رابوده اند.

گومان میرود اندرو نورث بری کمیساریای علی پهندگان سازمان مل کار میکیند و ماه گذتهه مقاله اول دار ماورد افغانی آواره که به ولایت هیرمند به خانهای خود بزمیگرانند، نوشت.

کیمیساریایی علی پهندگان سازمان میل، آتاناس پنهندگان سازمان میل، هدیه آست: «دو خبرنگر پا کامیساریایی علی پهنهندگان سازمان میل و پیروان افغانی که با آنها کار می کند در کاپیلشد باز. بهترین راه برای انجام این کار چیست؟خودت را کجا پیدا کردی؟

شما چه جایگاهی دارید، چه جایگاهی دارید، چه دیدگاهی برای خرید کاندیدای کرد دارید؟

زرادخانه افغانستان، اونتل، گازارش دادا چون منبع سروس جهانی بی بی سی حمایت کاردات استکه اندرو نورت رابوده شدت آن.

بیل دانهار، سردبیر آگری، محتوای خبری Jehan Prai، اخبار بی‌بی‌سی، مدیر شبکه اجتماعی: «اندرو نورث بری سازمان مل der Kabel Car Mykind. یا بازدید کننده قبلی دارید و تقویم یک نجار محترم دارید. هما پرس و جوها در ماورد وادت او، که دوستان و همکارش اشکارا نجران آن هستند، بیاد به سازمان ملل ارسال شد.

Bechter Bray، Dunbal، کردستان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر