خاخام های صهیونیست مشکل جدید ارتش رژیم اشغالگر هستندبه گزارش عرب ۲۱ به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خاخام یاکوف مدان، رئیس یشیوای یهودیان در منطقه گوش اتزیون در نزدیکی بیت المقدس، از جوانان یهودی به دلیل عدم اجرای توافقنامه خواست از پیوستن به یگان های ارتش خودداری کنند. بین ارتش و فلسطینی ها خاخام ها

وی تصمیم ارتش رژیم صهیونیستی برای ادغام سربازان زن در یگان های توپخانه و زرهی را مغایر با توافق صورت گرفته در مورد تفکیک جنسیتی در ارتش دانست.

همانطور که روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت: درگیری بین خاخام ها و ارتش اسرائیل بر سر یگان های مختلط از سر گرفته شده است.

این روزنامه افزود: آخرین قسمت این درگیری درخواست یعقوب مدن از دانش آموزان جوان مدرسه اش مبنی بر خودداری از پیوستن به یگان های ارتش است.

بر اساس این گزارش، امتناع جوانان گوش اتزیون که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین سکونتگاه های صهیونیست های مذهبی است از پیوستن به ارتش باعث بی اعتمادی عمیق به ارتش، نظام و دستگاه خاخام صهیونیستی به ویژه رژیم صهیونیستی می شود. خاخام ها و معلمان مدارس دیگر: صهیونیست های مذهبی نیز به این اعتراض می پیوندند و ممکن است اقدامات افراطی تری انجام دهند.

این اثر شکاف عمیق ارتش صهیونیستی و صهیونیست های مذهبی را نشان می دهد. در روزهای اخیر شهرک نشینان تندرو صهیونیستی با حمایت خاخام ها به ارتش اسرائیل حمله کردند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر