دنیای پنهان حشرات باغ – کراکر Tex


گراین رادفورد، اهل ایستالیفرا در دره سوانسی، از حشرات و گیاهان باغش عکس می‌گیرد.

او از رسانه های اجتماعی برای تشویق افراد بیشتری برای ورود به عکاسی ماکرو استفاده می کند.

او گفت: حشرات روزهای سختی را پشت سر می گذارند و ما شرطی شده ایم که آنها را ترسناک بدانیم، سعی می کنم آنها را به گونه ای به تصویر بکشم که آنها را به شکلی جدید نشان دهم.

“من فکر می کنم آنها شخصیت دارند، به نظر من آنها خنده دار هستند.”

ویدیو از تینک لیولین و گینداف هیوز.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر