دولت موقت افغانستان خود را فراگیر می خواند – ساحل خبر


سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با علمای دین و بزرگان شیعه و سنی در کابل گفت که تمامی اقوام و مذاهب در حکومت طالبان نمایندگی دارند.

دولت موقت افغانستان از جهان خواسته است که آن را به عنوان حکومت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسد.

اما جامعه جهانی اصرار دارد که طالبان ابتدا باید تعدادی پیش شرط از جمله رعایت حقوق اولیه زنان، جلوگیری از استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر را برآورده کند.

بوقی همچنین گفت که با حمله به مکان‌های شلوغ در افغانستان، نیروهای خاصی تلاش می‌کنند تا اقوام افغانستان را تفرقه بیندازند، اما نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند و افزود که خاک افغانستان برای حمله علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.

به نظر می رسد که طالبان تاکنون نتوانسته اند امنیت را در سراسر کشور تضمین کنند. در هفته‌های اخیر چندین حمله تروریستی به مساجد در افغانستان هدف قرار گرفته‌اند که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر