دکتر انوشه متخصص تغذیه برای جلوگیری از عدم تحمل لاکتوز چه باید بکند؟


اکثر مردم به اندازه کافی شیر که یکی از غنی ترین منابع کلسیم است دریافت نمی کنند. متأسفانه ، برخی از افرادی که می خواهند شیر مصرف کنند نمی توانند ، زیرا نمی توانند لاکتوز را به تنهایی هضم کنند. یعنی عدم تحمل لاکتوز دارند. بدن آنها لاکتاز کافی برای هضم شکر تخمیر شده شیر تولید نمی کند. این آنزیم هنگام تولد بسیار فعال است و با افزایش سن کاهش می یابد. کاهش مصرف شیر پس از دوران نوزادی باعث کاهش تولید لاکتاز می شود. بنابراین ، ادامه مصرف شیر از بدو تولد و ادامه آن در مراحل بعدی زندگی می تواند از عدم تحمل لاکتوز جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید