رئیس حضار ولادیمیر زلنسکی، می گوید که کشورش، «به ثنای رها شدا تا بجنجد» و دفع آن کشتا و مجروح صدا و. – بیشو تک


و لودیمیر زلنسکی، رئیس مجلس خلق اوکراین، گوما گفت که کشوارش، دفاع از مردم، «تنها رها شاده آست»، زیرا میسکو، یک کمپین منظم است که کالیبر آن کامل است، کالیبر گاز. , کردها گل رز کل پش ۱۳۷ اوکراین است.

سرپرست مخاطبان GFT: آنها مردم را مای کاشند و شهرآهای آرام را با گل های نظامی جایگزین مای کنند. نابک است و هرگز بخشیده، نخواد شاد کجا هستند؟

رهبر مخاطب من عضو ناتو هستم اما حضور دارم. همه شما ممکن است تارسند.

یا دکتر دیک صخرانی و یادیوی گفت که ۱۳۷ «قهرمان» در جمله ۱۰ نظر نظامی کاشته و ۳۱۶ نفر زخیمی شده و. دار میان کشتا شدگان، تمامی نیروهای مرزبانی، جزیره دار زمینی، ناحیه اودسا، به عنوان میانجی روسیه، اینجا مهار شدت، هستند.

رئیس حضار گفت کئا با اینکه روسی است یا هدف اصلی دانش کردستان حمراء با خانوادا آش در کشور بقیه ماندا است.

یا گفت: سرنوشت کشور با آرتش، نیروهای اومنیاتی کامل است و دو مدافع نگران هستند، ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم. Wei Avzod ke Nerohai Rossi، قبل، و چگونه پودند سخت شد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا

آقای زلنسکی که پش در کجاست روابط دیپلماتیک را با مسکو پاد رسانه‌های کردی و نظامی دولتی را قطع کرد، رابر رهبران جهانی قداست کردها را اداره کرد و گفت: «آغار من هر چه می‌خواهم دارم، سرنوشت داریم، ما. سرنوشت دارند وقوع خواهان پیوست. درب شما.»

یا پس از رز جمعه، دکتر سخنانی، خواستار، تظاهرات علیه او، روسیه، شد و اوز متحد شدند، خواست، تاپس، مثلاً، بوریس جانسون، نخستویس، وزیر بریتانیا، «برخورد تأثیرگذار» علی بیشرفه‌ای، میسکو انجم دهند.

داونینگ استریت gif ke akai jansun ps az anke chief audience or ra der resource “Transformations of Wahshtanak” der Payakht Ukrain with Rose Kurd, “der roshay INDAH” گفته از Hemat Peshter Dad.

ص به عنوان یاتاقان مشک بالا زمینی و دریایی، مقامات اوکراین به عنوان گرد و غبار دادن کنترل نروگاه این است چرنوبیل را حمایت کارند.

آلیونا چستوسوا، مشاور فرمنده نرو زمینی اوکراین، مدیر فیس‌بوک Nusht ke Karkanan Nerogah Chernobyl «گروگان گارفا شاده و صفید» به جایی نسبت داده می‌شود که گذرش برجسته‌ترین خاشم کردا است.

در هر صورت، آژان در میان آخوندها، یک ملیت ایرانی، پایدار است و از کردها حمایت می شود، زیرا “در سایت من هیچ آسیب یا خرابکاری وجود ندارد”

دکتر ره اندختن، بوز-گتری-جنگ-زمینی، دی آر-آروبا، از-زمان-جنگ جهانی دوم و ولادیمیر پوتین، رئیس حضار روسیه، محکومین و اعتراضات جهانی را نادیده گرافت، زیرا ناروهای، مداخله : “متشکرم.

دار هیمین هال، جو بایدن، رئیس جامعه ایلات متحده، مخالفت های جدیدی به او، رسانه های روسی، رسانه های کردی و دکتر عین حال به گفته پوتین، شواهدی برای انتخاب «عین یونگ» و نشان دادن دیدگاه دارند. شوم» به عنوان جهان که درانگ چورها خواهان به زور می گیرند، نقد کردی.

آقایی بایدن اظهار داشت: همیش که به برهانه بود حمله می‌کند کجاست، آنجا نوسان پوتین است، یک نظر امپریالیستی، با ابزار لازم – با قلدری، همسایگان روسی، مسیر زورگویی و فساد، با تغییر وضعیت، بازور زوری، بدون انتخابات، بدون انتخاب شدن؟»

مردم آفریقای جنوبی، استرالیا و سوریه مانند ایران به شدت محکوم شده اند. رهبران دوست روسیه، مناند ویکتور اوربان مجستانی، وزنه دادا و از آقای پوتین، ویرگول بیجرند.

آقایی بلینکن، با همراهی یک شبکه خبری CBS، قائد مسکو در پیش سارگونی، دولت اوکراین “بازازی امپراتوری شوراوی” بود.

گازرش سلام اضافی به عنوان سیم ها

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر