راننده مشروب به پشت بام ختم شد – اخبار فناوری


یک راننده خودرو شب گذشته پس از تصادف خودرویش در مینستر، در جزیره شبی، در بازداشت پلیس قرار گرفت.

خودرو از جاده منحرف شد و روی سقف سقوط کرد.

خوشبختانه راننده بدون آسیب جان سالم به در برد. زمانی که پلیس به محل حادثه رسید متوجه شد که راننده سه بار از حد مجاز مصرف الکل تجاوز کرده است.

راننده اکنون به رانندگی در حالت مستی متهم شده است و زمان بیشتری در بازداشت پلیس خواهد داشت تا اقدامات خود را بازتاب دهد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر