روحانیون افغانستانی مقیم مشهد حادثه چاقوکشی را محکوم می کننددر این بیانیه با اشاره به حادثه چاقو کشی دیروز توسط یک شهروند خارجی که منجر به کشته شدن یک روحانی شیعه شد، استکبار جهانی و مزدوران آن در منطقه را عاملان اصلی جنایت غواصی امت اسلامی دانستند. و مجروح شدن یک روحانی شیعه. دو تا بیشتر.

در این بیانیه هشدار داده شده است که این رویداد ممکن است باعث ایجاد نگرش های نادرست نسبت به جامعه پناهجویان افغان مقیم ایران شود.

آنها از مقامات ایرانی خواستند تا ریشه های این حادثه را در داخل و خارج از کشور بررسی و بین این افراد و بقیه اتباع خارجی مقیم ایران برای جلوگیری از هرگونه واکنش فرصت طلبانه علیه پناهجویان مرزبندی کنند.

۹۴۱۶ ** ۹۴۱۷

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت