روسیه در حال توسعه ۷ میدان نفتی و گاز طبیعی در ایران – ساحل خوب است


جواد اوگی این اظهارات را در حاشیه دیدار با ایگور ایوانوویچ سچین، دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه در تهران بیان کرد.

وزیر امور خارجه گفت: گفتگوهای آنها بر همکاری در بخش های انرژی و حمل و نقل متمرکز بود.

وی گفت: این شامل طرح خرید و مبادله گاز طبیعی از روسیه است که تکمیل شده و در آینده نزدیک به امضای شرکت ملی گاز ایران در مسکو خواهد رسید.

اوجی گفت: دو پروژه احداث راه آهن رشت – آستارا که بخشی از کریدور مواصلاتی شمال – جنوب است و برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار – اینچه برون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته وزیر، این بانک ها توسط بانک های روسیه تامین مالی می شوند و در آینده نزدیک راه اندازی خواهند شد.

اوجی همچنین تائید کرد: کمیته مشترک اقتصادی ایران و روسیه تا دو ماه دیگر در مسکو تشکیل می‌شود و همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و ورزش را بررسی می‌کند.

وی گفت: روسیه تاکنون ۲.۵ میلیارد یورو در پروژه های ایران سرمایه گذاری کرده است و ۲.۵ میلیارد یورو دیگر نیز در پروژه های ایران سرمایه گذاری خواهد کرد.

وزیر امور خارجه گفت: ایران به سادگی بودجه و خدمات دریافت نمی کند. وی افزود: تهران و مسکو در حوزه پتروشیمی قراردادهایی از جمله قرارداد صادرات پتروشیمی کاتالیستی به روسیه امضا کرده اند که هم اکنون در دست اجراست.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر