روسیه ممکن است نیروهایچ را به عنوان مارژای اوکراین در خارج از مای شوند – سواحل خبر


وزارت دفاع مسکو، روز چهارشنبه، در بیانیایی گفت: یگانهای یک منطقه نظامی جنوبی است، اما تکمیل شرکت خود در یک رزمایش تاکتیکی، در صورت جابجایی، نقاط پایداری دائمی خود هستند تکمیل شد. شبه جزیره کنترول به شدت تحت تاثیر سارسمین اصلی قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه

زرتخانه کجاست، می‌گوید: «تجهیزات جنگی و نظامی با نظامی-قطر-های-نظمیه محل استقرار دائمی دارد که قابل انتقال به داده میچود است.»

وی افزود: دور بدوی وارود، بری اکوئپمنت، فاز بیدی، آموزش رزمی سرویس شدا و آماده مای شود.

کجا می روند خدروی نظامی که از جاده رد شد وقتی از جاده رد شد.

ولسوالی نظامی غرب عین کاشور میگوید که نروهای روس مسلح پی اس اس تانک بارگیری ها و سییر خودروهای نظامی در و گن های راه اهن بازگشت به پیگاه های های نظمی دامه را نز آغاز کردیش.

منطقه نظامی، جنوب روسیه، پشتر، پرچم کردستان، بود که، نیروهای، پشتی، در حومه اوکراین، بعد از نشینی هستند.

علیرغم رسانه های روسی، به محض آغاز عملیات پایدار در حومه مرزای اوکراین و دریافت پیامی از شهر غرب، ایالات متحده و ایالات متحده، پرچم های کرد و متحدین حاوی شواهدی از حرکت رژیم ایران بود. به امید دیدار

رئیس حضار جو بایدن به واشنگتن خروج نروهی مسکو، حمایت Nakrada AST را داد.

قول وی باعان انکه «تحلیل اهل معانند که هانه همچنان دیریک محل تهدید و بقیه میمانند» اوزود.

آنیتا آناند وزیر دفاع کانادا گفتا استکه آمیدوار آست شاهد خروج نیروهای روسیه از حومه مرزای اکراین در بساد بود اما هشدار داد کادر حضور دارد، تعداد اوزایش آست کجاست؟

آناند هنگام و راد که در آن وزرای دفاع ناتو توسط خبرنگران هدایایی ایجاد شد: تاکید بر نیروهای روسیه، روسیه، اوکراین و عبارت «دکتر بلاروس» که زایندا را توسعه داد که در راستای جهت گیری است.

ما نمی خواهیم منتظر شواهدی باشیم که در خروجی نیروها ساخته شود، به جز هاستم روسی. اما نمی‌خواهیم با تأکیدی که مشروط به روایت روسی باشد، مانند واحد پول لحظه، وجود آن بودایمه، آماده شویم و افزودن یک کرد به این ترتیب، محتمل تلقی شویم. وضعیت لحظه حساس است

بن والاس، و وزیر دفاع ایالات متحده، گفتا آسخ، بریتانیا، هنوز، اچ. هچش، ساختمان، خروج، نیروهای، روسیه، نازدیک، مرز، اوکراین، مشاهده، کرد، آست.

والاس توسط رادیو تایمز بریتانیا اظهار داشت: “چه لحظه ای است که شما از من آگاه هستید؟

وای افزود: هیچ قول روسی وجود ندارد که یواخیم کرد انجام داده باشد، اما اساس پایه های آقادمچان قدوات خواهیم کرد است.

ینس استولتنبرگ، دیپر نروها، روسیه، روسیه.

استولتنبرگ در آغاز، بیانیه دفاعی ناتو توسط خبرنگاران، نوشت: «باید دید، آیه روسی، بعد از اینکه به شما رسیدیم. مقر وزارتی ائتلاف تحت ایالات متحده در بروکسل.

آگار در واقع بعد از خروج نیروها کاناند شروع شد، قضیه یواخیم کرد کجاست؟

دار هامین هال و لودیمیر زلنسکی رئیس مجلس خلق اوکراین رز چهارشنبه – رزی کی برخی گذرشاهی آمریکا هاکی از آغاز پوسیبل پود – را “رز اتحاد” کمپین رسانه ای کردی. یا چون شهروندان اوکراین خواست که که پرچم های میلی را به نمایش بیگزارند و روبانهای آبه و زرد باوشند تا “وحدت” کجا کوشور را به تمام جهان نشان دهند.

زلنسکی همچانین خاطرانشان کردستان به عنوان هنوز خروج نیروهای روسیه را از مواضع آشیانه نازدیک مرز اوکراین تماشا می کنند.

پخش بی بی سی روی سر مخاطب اوکراینی جریان بازد و غرب اوکراین : صادقانه بیگییم چه واقع بینانه مثل دارم و بی صبرانه منتظرم ببینم چه خبر است و هنوز هی پس نامی بنیم را شروع کردیم.

اکراینی ها با لرزش دار می اوراند و روایت کوشور را با «اتحاد رز» کوشور پاکش می کناند، لرزش بالایی دارند.

مکتب بنار زرد و ابی در بیرون، بیمارستان ها و بسیاری از مغازه ها ها ارتعاش درامد، فعلی که بلقویییییییییییییی کتاب محلی من دیر پایتخت، چگونه، آهنگ های میهن پرستانه را سرداد. توییتی ملی و کانال های بالا کانتری یوتیوب نز سوخرانی ها و یاداوری های مژده به عنوان ملیت اوکراین را پاخش می کانند.

الکسی رزنیکوف، ارضیابیهای دیگر، تهدید «هی چی گیرمانتازای» نبودا و با دئدگاههای قبل از مسابقه دار خفه شد.

وزیر دفاع اوکراین داکتر بیانیه که مسلح به تفنگ بود کشورش رزمایش نظامی سرساری RA آداما مای دهند گفت که حضور داشت و نظامی بلاروس برگزار می چاد به او لباس پوشاند.

و ولادیمیر پوتین، رئیس جامعه روسیه، مانند روسیه، چین، یوهان چنگ نست و فدراسیون روسیه. در عین حال بعد از ایجاد کامل نظامی نشدند و حشدر دادند به عنوان نهضت روسی دار بن بست به کمک او در مورد دگرگونی وضعیت درد تعهد شده است.

رز چهارشنبه، خبرگزاری کیودو همشینین داستانش داد و زری خاره قره ۷ قضیه برنامه ریزه دیدم اورژانسی رفتم المان هستند. احتمالاً شما دیپلماتهای ارشد G7 را بر اساس اساسنامه کار، کنفرانس عالی آمنیاتی مونیخ (MSC) برگزار خدا شید تأسیس کرده اید. منابع خبرگزاری در دولت کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر