شاعر برنده جایزه سیمون آرمیتاژ در حال خواندن شعر صدمین سالگرد BBC – Tex Cracker


گزارش شعر توسط شاعر برنده جایزه سیمون آرمیتاژ به مناسبت صدمین سالگرد بی بی سی از شبکه The One Show پخش شد.

افراد مشهور از سراسر بی بی سی برای خواندن این شعر به سیمون آرمیتاژ پیوستند. از جمله جودی ویتاکر، پروفسور برایان کاکس، کارول کرکوود، کلارا آمفو، جی بلیدز، هو ادواردز و بسیاری دیگر.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر