شکارچیان قارچ جسد را در چاه آب روستایی میسوری پیدا کردند


شهرستان دالاس، مو. – به گفته کلانتری شهرستان دالاس، یک جسد در یک چاه پر از آب در اول ماه مه پیدا شد.

کلانتری اعلام کرد که شکارچیان قارچ بعدازظهر یکشنبه با چاه برخورد کردند و تصمیم گرفتند با یک چوب بلند عمق آب را آزمایش کنند.

در کمال تعجب، جسدی ظاهر شد. نمایندگان پاسخ دادند و تا صبح در چاه ماندند تا مطمئن شوند کسی چاه را دستکاری نکرده است.

صبح روز دوشنبه جسد خارج و چاه تخلیه شد. کالبد شکافی برای پنج شنبه ۵ می برنامه ریزی شده است.

از هر کسی که اطلاعاتی در اختیار دارد خواسته می‌شود با کلانتر شهرستان دالاس با شماره ۲۴۴۱-۳۴۵-۴۱۷ تماس بگیرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر