صدراعظم از کاهش مالیات بر درآمد دفاع می کند – Tex Cracker


نخست وزیر کواسی کوارتینگ تایید کرده است که به دنبال کاهش ۴۵ پنسی نرخ مالیات بر درآمد برای افرادی که بیش از ۱۵۰ هزار پوند در سال جاری درآمد دارند، نخواهد بود.

آقای کوارتنگ در گفتگو با صبحانه بی بی سی، ۱۰ روز پس از اعلام این طرح با بودجه اندک، این تغییر را تایید کرد. وی گفت که این طرح‌ها به “انحراف از وظیفه اصلی ما برای مقابله با چالش‌های پیش روی کشور تبدیل شده است.”

همین دیروز، نخست وزیر لیز تراس در برنامه یکشنبه بی بی سی، لورا کونزبرگ، گفت که به این پیشنهاد متعهد است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر