طاق مارگارت ۴۰۰۰۰ پوندی برخلاف مجموعه عظیم ملکه یک “گنج گرانبها” است.


قیمت آن ۸,۴۰,۸۰۰ دلار بود که بیش از ۱۰ برابر قیمتی است که کریستی برای فروش ۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تخمین زده بود.

اخیراً در سال ۲۰۱۶، حراج‌دهندگان Woolley & Wallis در سالزبری، ویلت‌شایر نیز این قطعه را برای فروش گذاشته‌اند.

مشخص نیست که او چگونه و چه زمانی پین را به دست آورده است، متأسفانه اغلب از آن استفاده نکرده است.

طرفداران سلطنتی در اینستاگرام از این جواهر تمجید کردند.

کاربر اینستاگرام jaffraycox گفت: «اوه!» جالب است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر