عربستان سعودی از پذیرایی از زائران واکسینه شده با واکسن های ایرانی-کویتی خودداری می کند


این امر باعث شد زائران ایرانی که به عربستان می روند در این ایام به تایید سعودی ها بروند.

واکسن های تایید شده عربستان سعودی سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا هستند که در ایران در فرآیند واکسیناسیون بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

پس از اعلام این فهرست توسط ریاض، مقامات ایرانی از پادشاهی خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کند و نعمت ساخت و ساز ایرانی را که بسیاری در ایران از آن استفاده می کنند، بپذیرد. اما عربستان تصمیم خود را تغییر نداده است.

سعودی ها زیر زائران سیاه و سفید. اما مسئولان حج ایرانی در صورت تغییر نظر سعودی ها، از همه زائران خواستند که سه شیفت دریافت کنند.

زائران زیادی از ایران در حال واکسینه شدن هستند که واکسن برکت را دریافت کرده اند و اکنون در تلاش برای تکمیل واکسیناسیون خود هستند.

کلیه زائران موظفند ۷۲ ساعت قبل از پرواز به عربستان آزمایش PCR و کارت واکسیناسیون منفی را انجام دهند.

۴۰ هزار ایرانی امسال به حج مشرف می شوند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر