عوامل م theثر بر لمس پروتز سینه چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | نقل قول:


عوامل زیادی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص این مورد م influثر است. هیچ عملی نمی تواند تضمین کند که بیمار به هیچ وجه پس از عمل پروتز را لمس نخواهد کرد. بنابراین ، اگر فردی با جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز در قسمت های بدن خود را در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید