غریب آباد: سوئد تبدیل به زندان مسلمانان می شودغریب عبادی روز دوشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: هتک حرمت مقدسات دینی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: “عدم تحمل مذهبی در سراسر اروپا بیداد می کند. اکنون سوئد با حمایت دولت به زندانی برای مسلمانان تبدیل شده است. به نظر می رسد آنها تفتیش عقاید قرون وسطی را از دست داده اند.”

طی چند روز گذشته و با آتش زدن قرآن کریم توسط رهبر یک گروه افراطی، مجموعه ای از حوادث ضداسلامی در سوئد رخ داد.

۳۲۶۶ ** ۷۱۲۹

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت