فدراسیون اروپا، می گوید، روسیه، راس تضعیف خواد کرد! در «سخترین تحریم» به نظر ستاد انتخاباتی او اوکراین


فدراسیون اروپا، می گوید، روسیه، راس تضعیف خواد کرد!  pa
فدراسیون اروپا، می گوید، روسیه، راس تضعیف خواد کرد! در «سخترین تحریم» به نظر ستاد انتخاباتی او اوکراین

رئیس ناحیه فدرال آروبا امروز گوت که تحریمهای گاستردای راعلی روسیه شواهدی از کمپین با اوکراین توسط ناحیه فدرال راهبران ملی آروبا به نظر تصحیح مرحوم رز دارد، نظر وی خواد کرد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و رئیس کمیته فدراسیون روسیه.

میشه دوست دشت بشید: لیتوانی و هستان خاشم پوتین را برانگاخت و خوستار پوستین اوکراین با فدراسیون آروبا شدند.

و یک دشت که طاهرم، یک فدراسیون جدید پیشرفته اروپا، یک مانا از دیسترسی، یک روسی، با «فناوری ها و یک بازارهای کلیدی» می شود و یک همچنین درای هی روسی دار آروبا را دم ممکن است. کندی زار از زارک

سیاست اقتصادی روسیه و وضعیت مدرن روسیه برای تضعیف یواخیم کرد چیست؟ حرام این موجود که شدت خسارت است و ضررهای سانژینا منفعت کرملین و منفعت کرملین کجاست که به نظر بیمه مالی و همچنین واردات است. کانادا.”

رئیس کمیسیون اروپا، اولین ساعات صبح، یعنی گسترش کردها، و مدعی پیشنهاد پوتین “پاسخگو پاشید”. یا توییتینوشت: «چه کمپین بسیار ناخواسته روسیه.

ساعت تاریک کجاست، عقاید چه با اوکراین و زنان، مردان و کودکان پگناه آست، زیرا آنها با کجا کمپین غیرقانونی و دنده ای چون جان خود روبرو می شوند. آنچه کرملین مسئول آن است، یواخیم دانست.

اظهارات او، یعنی رئیس حضار، شارل میشل، را به عنوان مشاور اروپایی در توییتینوشت می‌گیریم: «رژیم من از یک نمونه روسیه توسط اوکراین پیشی گرفته است.

کجای کاشور پولی آرک خود را خارج از کانادا و آن تممت آردی اوکراین احترام به باغاردت. فدراسیون اروپا، اروپا، یک تامین کننده روسی، کواد کرد را جستجو کرد و با آن اقدامات محدودی انجام شد. کنفدراسیون آروبا در کانار، اوکراین، Me Ested.

ظواهر خانه فعلی موترا، میچود که و لودیمیر زلنسکی، رئیس تماشاگران اوکراینی، یک ایالت روسی، کجاست؟

دکتر دیک سوخرانی، تلوازیونی، آخر ماه، زلنسکی، با منگنه روسی، تغییر تات، «شهروندان روس را شهروند اوکراین خطاب کیندا».

gif مردم اوکراین یوآهان سوله هستند. مقامات اوکراین جواهان صلح هستند.

نمی توانی دوست دشت بشید: فدراسیون اروپا ۱۷۰ میلیارد دلار است، آفریقا می گوید می دهد، قاره ای که می خواد را می خرد.

پوتین دریک سوخرانانی تلوازیونی، چند دقیقه قبل از حمله روسها به کمالی را انجم دوده، در غرب «دروگ امپراتوری» خاوند و خواستار «کردستان نامنظم و نازی زادایی» رایدرنشدار نهدراین، ایزهار نهدراین شاهال، چاند را مطالعه کردم.

یا گفت: بهترین راه برای دیدن آهنگی به نام خدا چیست؟ Gestarch NATO der Ukraine به نظر، پذیرش آن قابل قبول نیست. درگیری بین روسیه و عین نیروها اجتناب از نبضیر آست. فقط یک سوال در مورد زمان مطرح. “

به نظر او مداخله ای وجود دارد به عنوان یک پرون را دکتر نظر باغرد – آگره در کار را بکناید، با عواقب buzzergätter az سابقه روبرو وجود دارد.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر