قانونگذار ایرانی کشته شدن یک نفر در ناآرامی های دزفول را تایید کرد – ساحل خبر


احمد آوایی گفت مردی که در جریان اعتراضات کشته شد اهل اندیمشک بود نه دزفول.

روز پنجشنبه حدود ۷۰ نفر در اعتراض به افزایش قیمت ها و هزینه های زندگی در شهر تجمع کردند. آوایی گفت سریع پراکنده شدند.

این نماینده مجلس ایران مشخص نکرد که در جریان این اعتراض چند نفر دستگیر شده اند.

اعتراضات پراکنده ای علیه افزایش اخیر قیمت مواد غذایی اصلی یارانه ای در چند شهر ایران عصر پنجشنبه برگزار شد.

در شهرستان دورود استان لرستان ۵۰ نفر با سر دادن شعارها خواستار بازگرداندن قیمت ها به سطح قبلی شدند. تجمعات مشابهی در شهرهای ایذه و دزفول در استان خوزستان برگزار شد. در برخی مناطق معترضان به فروشگاه های زنجیره ای هجوم بردند. اما پس از مداخله پلیس، تجمعات شکسته شد.

دولت رئیس جمهور ابراهیم رئیسی می گوید که اصلاحات منصفانه هستند و به نفع کسانی است که واقعا مستحق دریافت کمک های دولتی هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر