لیست تسهیلات و تعهدات عمده و اشخاص مرتبط با شبکه بانکی به روز شدبه گزارش ایرنا از بانک مرکزی، با استناد به بند ۱ بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص انتشار مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص بزرگ و ذیربط شبکه بانکی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مصوبه هیأت پول و اعتبار که عبارت است از تسهیلات و تعهدات بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات برای اشخاص بزرگ و مرتبط و هم اکنون فهرست از بانک‌هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص بزرگ و مرتبط در پایان سه ماهه اول سال جاری تکمیل شده است، می‌توان به درج اطلاعات تسهیلات کلان غیر گردشی به تفکیک هر بانک مراجعه کرد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مربوطه پس از دریافت و بررسی نهایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری ارسال می شود.

تعیین موارد انتشار اطلاعات فوق بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار در این خصوص مشروط بر اینکه: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع یا اشخاص مرتبط با وی، که ارزش آن کمتر از یک هزار میلیارد ریال نباشد، به عنوان نمونه مشمول حکم مندرج در بند اول بند «د» می باشد. قانون شماره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. همه کشورها.

بانک مرکزی افزود: در پایان لازم به ذکر است که این بانک در چارچوب مقررات و مصوبات قانونی مذکور، آمار و اطلاعات مربوط به «تسهیلات و تعهدات اصلی» و «تسهیل‌ها و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی دولتی پس از ممیزی، تایید و استانداردسازی آن را از طریق درج در پایگاه داده خود در دسترس عموم قرار می دهد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر