ماشین خیلی گران شده است – Tex Cracker


پر کردن خودرو در بهترین مواقع گران است – اما اگر سرگرمی اصلی شما نیز اتومبیلرانی باشد چه؟

این معضلی است که علاقه مندان به خودرو با آن مواجه هستند و معمولاً به قیمت مدل ها بیشتر از قیمت بنزین اهمیت می دهند.

BBC Newsbeat به یک مسابقه اتومبیلرانی در دربی رفت، جایی که صاحبان مغرور موتورهای چشمگیر خود را به نمایش می گذارند.

اما برخی می گویند افزایش هزینه های سوخت ممکن است آنها را مجبور کند که در مورد سرگرمی خود تجدید نظر کنند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر