مردم ایران برای محکوم کردن شورش‌های خشونت‌آمیز راهپیمایی‌های سراسری برگزار می‌کنند


پس از اقامه نماز جمعه، مردم در بیش از ۹۰۰ شهر و شهرستان ایران به خیابان ها آمدند تا اتحاد و خشم خود را از اقدامات مخرب اخیر آشوبگرانی که طرف های خارجی متخاصم جمهوری اسلامی را مقصر می دانند، ابراز کنند.

شرکت کنندگان در بیانیه ای که در این راهپیمایی صادر کردند، گفتند: هتک حرمت و هتک حرمت مقدسات دینی و ملی که به دستور کانون های فکری مسلط جهان صورت گرفت، بار دیگر چهره واقعی دشمنان سرسخت جهان را آشکار کرد. IR

آنها جنایات و اعمال شیطانی تعدادی از مزدوران در خدمت دشمنان خارجی، سوزاندن قرآن کریم، مساجد و پرچم‌های کشور و برداشتن اجباری روسری در خیابان‌ها و موارد دیگر را به شدت محکوم کردند.

به گفته آنان، چنین اقداماتی حاکی از توطئه شومی است که هر یک از مجروحان رژیم اسلامی برای جلوگیری از پیشرفت ملت ایران انجام داده اند.

تظاهرکنندگان حمایت قاطع خود را از نیروی پلیس که اعضای آن در دفاع از همشهریان خود قربانی حملات وحشیانه آشوبگران شده اند، ابراز کردند.

آنها از قوه قضائیه خواستند تا مشخص شود چه کسی پشت این خشونت و خونریزی بوده و آنها را به دست عدالت بسپارد.

از همه به ویژه جوانان خواستند در مقابل دسیسه های دشمن هوشیار باشند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر