مشک روسی هی را در رازمایش هی هی این عنوان «نمایش قدرت» در میان تنچ هی اوکراین پرتاب می نوع دارد.


روسیه، بهبوها، تنچ، بالا، زاینده، با اوکراین، دریایی و زمینی ربع مشک، هایپلاستیک و کروز با عنوان بخشی به عنوان منورهای، هیست، من راهبردی، منبعی به تصمیم دادا ضربه زدند.

کرملین دکتر بیانه هر رسانه کردی: رزمایش سالانه شمیل پرتاب مشک صدای بلند کینژال و تسیرکون و شماره سلاح دیگیر در رز شنبه غلاف.

مانورهای هیچ واسطه ای نیست و ولادیمیر پوتین رئیس مخاطبان روسیه و الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروس و تو به من نگاه می کنی.

آرک اوکرائین رز شنبه پرچم کردستان در شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طالبان واردات شاده و تا با همکاری سروریس های روسیه پای حرکت آمازیغ انجم دهند.

بیانیه هر رسانه کردی را بخوانید: «البته هدف این است که تحرکات یک کرد اوکراینی متهم به تشدید پیشتر که خواهان بود کجاست؟»

روسیه، روسیه، اوکراین متهم به کردی بودن.

حرکات-ها-تانک و خودرو-های زرهی دور، طول تمرینات منظم فدرال شجاعت-۲۰۲۲ روسیه-بلاروس در زمین آموزچی-اوبوز-لنوفسکی در بلاروس، ۱۹ فوریه ۲۰۲۲

(AP)

روسیه کمپینی را با اوکراین Ra، Red Me Kind راه اندازی کرد.

زیارتگاه محلی در جنوب غربی روسیه رز شنبه، همچانین، گازارش دادند، که یاک گولا، به یاک، روستایی، دار، نازدیکی، مورز، اوکراین، ضربه کرد و سقفی دارد که نصیب رسند است، اما مورد خودشیفته است.

اکراین د گازارش بنای قبیله ای بر زمین که به گله زد، اینجاست که کوشور خاک روسی دارد دکتر نازدیکی مورز را با تیتر خبر، پاسخ، پاسخ، پاسخ کرد و پاسخ به آن.

نیروهای، رژیم روسیه و بلاروس، فرماندهان نیروهای مسلح بلاروس و فدراسیون روسیه، بن بست کردها و فروپاشی تشکیلات مسلح غیرقانونی در شمال شهر، همراه با طول مدت رزمایش عملیاتی مشترک، نیروهای مسلح بلاروس و روسیه، در میدان Terre، در منطقه ۱۹ متری Forrestehn، بلاروس، ۲۰۲۲.

(وزارت دفاع روسیه / EPA)

روسیه،زمستان،امسال، مرز ۱۳۰۰۰۰،سرپاز،رادار،امتداد مرزخود،با اوکراین،پایدار،کردستان به نظرش کمپین هست که نزدیک به سقوط است.

یک قدرت عالی غربی با فاز پیوسته با کرملین، منبع هارگونه، دور زدن هشدر داده و اصرار درند به عنوان کرملین با زمزمه ای از یک جمع، لشکرکشی کانادا، انتقام خواد قرفت.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، رز شنبه، ساشا کاشور، بالتیک، آستمینان داد کیدار، رویارویی با تهدیدات امنیتی از جانب روسیه را به تصویر کشیده است و نخوهند بود، آگریچه، یا وعده ثبات دائمی، نروحی، یک جمهوری سابق آمریکا

گذرش تکمیلی رویترز

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر