«مقام مهدی»، «الافزار» و «دیگران در برف»، برنده گوائز اصلی شادند. – اخبار ساحلی


توافقی عجیب و غیرقابل پیش بینی، پایان فیلم، فجر.

سیمرغ پلورین باهترین، فیلمی که از او جان سالم به در برد، پر شد از «بدون تصمیم قبیله ای» با بازی کارگرانی بهروز شعیبی و تهیه کنندجی محمود بابایی تقالی دور.

بهزاد عبدی برای، فیلم الافزار، برندا دیپلم، افتخار بخش بهترین، موزیکال متن شاد. سیمرغ بلورین باترین، موسیقی ارجینال مسعود سخاوت، دوست بری «مقام مهدی» به گرفایت چسبیده است.

سیمرغ پلورین باترین، وبلاگ حمید نجفی راد برای، فیلم سینمایی «الافزار» و سیمرغ پلورین بهترین فلیمبرداری با بازی آرمان فیاد برای، فیلم «آخرین برف» به پیوند پیوست شده است.

با قلم مو حسینی دیپلم افتخار بهترین بازیگر حکاکی کامل ذن در فیلم “گروه دختران” و سیمرغ پلورین بازیگر حکاکی کامل ذن با صدف دریایی در فیلم “الافزار” یک لجاجت است. کادو.

کتیبه دکتر بخش بهترین بازیگر مکمال مرد بر اکبر اسانلو در نقد فیلم نگهبان شب دیپلم افتخار درویات کرد. سیمرغ باهترین بازیگر، کتیبه مکمل مرد، اما نادر سلیمانی در فیلم «مخلاف» به گرفت چسبیده است.

سیمرغ، باهترین بازیگر ذن و اولین حکاکی مراد به ترتیب طناز طباطبایی در «بی رویا» و امین حیایی در «آخرین برف» به گرافیت چسبانده شده است.

سیمرغ پلورین باهترین کارگردانی، هادی هگزی فر برای، فیلم مقام مهدی، سیمرغ پولورین فیلم باهترین کارگردانی، دعای راع کاظم دانسی، فیلم الفزار و رضا میرکریمی پرای، فیلم مقام مهدی و سیمرغ پولورین. فیلم «الافزار» ساخته بهترین. بهترین کارگردانی بری «نگهبان شب».

جایزه و جایزه ای که توسط امیرحسین عسگری در فیلم “آخرین برف” هدیه تهیه شده است.

سیمرغ، پلورین باترین، فیلم «چلمین جشن‌وارا»، فیلم «فجر در بخش پایانی» با بازی حبیب ولی نژاد تهیا کندا، «مقام مهدی» کارگردانی هادی هگزی فررسید.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مراسم اختتامیه جشنواره فیلم هدیه فجر: سینما فرهنگ دیپلماتیک جایگاه بالایی درد را اجرا کرد.

ما اوزود: حالش خوب است، اصبهایی، زیید، با اقتصاد فرهنگ و رود و رود، اما کردیم از بیم آن که مشکلی برای حل کنیم باشد، ناپدید شده است.

مسعود نقش زاده دبیر چهلمین جشنوارا فیلم فجر نز گوت: نظر شما در مورد هتر شادان جشن به دلیل قانون و تایید کردیم … فیلم اینجا اپلیکیشن برنامه انتخابات کردیم است. و تحویل پاپ کورن نشدیم… البته دشتیم. مشکلات و رویارویی با تهدید
با نامیدی، همکاران ما سای کارندند کار دورست را انگام دهد.

بسیاری در نقش منتقدان و بنندگان چهلمین جشنوارا، فیلم فجر، ری، ضعیف است، شرح کارندند. توافق بین لحظات پایانی با حذف سیمرغ بالورین باترین فیلم با انتخاب تماشاگران جنجعلی شاد کجاست.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر