مهارتها و انگیزه – دکتر مجید کلاهدوزا


شیوه زندگی سالم در پیشگیری از زردی و کم خونی

شهر 222 ، 1399

پوست

1 مهر 1399

برای ایجاد انگیزه برای کاهش وزن ، ابتدا باید خود را دوست داشته باشید. حالا باید خودتان فکر کنید. “چگونه می توانیم خود را دوست داشته باشیم؟”
“اگر خود را نمی خواهید ، هرگز انگیزه ای برای کاهش وزن پیدا نمی کنید.”

درس آنلاین: مهارتها و انگیزه
سهشنبه 25 شهر
ساعت 9 شب
در یک کلمه دکتر هتر
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
09160358760:
در واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید